Česta pitanja

Prostorni planovi županija izrađeni su na temelju Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02),i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98). Planovi su doneseni u razdoblju od 2000 – 2002 godine. Sedam prostornih planova županija jadranskog područja u postupku je usklađivanja s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora.

Prostorni planovi županija dostavljeni su ovom Ministarstvu u analognom i digitalnom obliku, uz napomenu da Zakonom nije precizno utvrđena dostava planova u digitalnom obliku.

Svi tekstualni dijelovi planova dostavljeni su uglavnom u MSWordu, a osnovne karte te kartogrami sadržani su u dokumentima u kojima su planovi izrađeni; AutoCAD MAP, ArcWiev i MicroStation te djelomično izrađene karte i kartogrami u image formatu (tif, jpg).

Dokumenti na ovoj WEB-stranici se ne mogu smatrati vjerodostojnim originalu s obzirom da snagu originalnog dokumenta imaju samo analogni dokumenti, te ukoliko želite dobiti vjerodostojne podatke, molimo obratite se na navedene adrese županijskih Zavoda za prostorno uređenje u pojedinim županijama.

Prostorni planovi županija kao javni podatak do sada su se uglavnom objavljivali u analognom obliku. Karte sa otisnutim grafičkim prikazom prostornog plana bile su na raspolaganju za stjecanje uvida u planske kategorije određenog prostora. Međutim, oni koji se žele informirati o prostornim planovima teško dolaze do informacija, zbog prirode medija - papira na kojem su podaci prikazani. Kako bi se donekle olakšao pristup informaciji, prostorni planovi županija objavljeni su na web stranici Ministarstva: www.mzopu.hr. te na web stranicama županijskih Zavoda za prostorno uređenje.