Česta pitanja

1. ŠTO JE ETAŽIRANJE?
Etažiranje je tehničko - upravno - pravni postupak kojim se uspostavlja etažno vlasništvo.

2. ŠTO JE ETAŽNO VLASNIŠTVO?
Etažno vlasništvo je vlasništvo nad stanom ili drugom samostalnom prostorijom (poslovnim prostorom, garažom, itd.) povezano sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom (idealnim dijelom) nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom.

3. ŠTO SE POSTIŽE ETAŽIRANJEM?
Etažiranjem se postaje vlasnik nad stanom poslovnim prostorom, garažom i sl., a suvlasnikom nad idealnim dijelom predmetne nekretnine (zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom). Nakon etažiranja, vlasnici mogu dobiti "čiste papire".

4. ŠTO SE JOŠ POSTIŽE ETAŽIRANJEM?

Etažiranjem se potpuno sređuje zemljišno – knjižno stanje Vašeg stana poslovnog prostora, garaže itd., odnosno cijele nekretnine (zemljišta sa zgradom).

5. ŠTO SE DOBIVA ETAŽIRANJEM?

Dobiva se sloboda raspolaganja, odnosno zakonit promet nekretnine (zemljištem i zgradom), odnosno njenim posebnim dijelovima (stanom, poslovnim prostorom i garažom itd.).

6. ŠTO JOŠ OMOGUĆUJE ETAŽIRANJE?

Omogućuje dobivanje kredita uz upis hipoteke na nekretninu ili njezin poseban dio.

7. ŠTO JE JOŠ JEDAN, NE MANJE VAŽAN POZITIVAN EFEKT ETAŽIRANJA?
Nakon etažiranja moguće je utvrditi pravednu raspodjelu iznosa za pričuvu ili popravke zgrade.

8. ŠTO SE SVE MOŽE ETAŽIRATI?
Etažirati se mogu obiteljske zgrade sa 2 i više etažnih jedinica kao i veće ili velike stambene zgrade sa stotinama etažnih jedinica. Etažirati treba uvijek sve stanove, poslovne prostore, garaže i drugo u zgradi.

9. ŠTO JE KNJIGA POLOŽENIH UGOVORA (PU)?
To je knjiga za evidentiranje vanknjižnog vlasništva koja je nastala kao nužno zlo u doba otkupa stanova, jer pretežni dio novijih zgrada nije upisan u zemljišne knjige, a često niti u katastar.

10. ČEMU SLUŽI KNJIGA POLOŽENIH UGOVORA?
Služi za evidentiranje dokumenata o stjecanju vlasništva (ugovori o kupoprodaji, rješenja o nasljeđivanju itd.) za one nekretnine koje nisu upisane u zemljišnu knjigu.

11. KOJI JE NEDOSTATAK KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA?
To nije konačno, već privremeno rješenje upisa vlasništva. Nakon upisa nekretnina u zemljišnu knjigu, koju (nekretninu) prije toga treba etažirati, knjiga položenih ugovora će biti ukinuta.

12. KOJI JOŠ JE NEDOSTATAK KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA?
U knjizi položenih ugovora nisu utvrđeni proporcionalni dijelovi cijele nekretnine (zemljišta i zgrade), nad kojima je suvlasnik svaki vlasnik posebnog dijela (stana, poslovnog prostora ili garaže) Vlasnik pojedine etažne jedinice u knjizi položenih ugovora nije evidentiran kao suvlasnik zgrade i zemljišta.

13. DA LI POSTOJI ZAKONSKA OBVEZA ZA IZVRŠENJE ETAŽIRANJA?
Da, prema nadležnom Zakonu, provedba etažiranja je zakonska obveza. Zbog neetažiranih zgrada, vlasnici stanova , poslovnih prostora i dr. već sad trpe nepovoljne posljedice.

14. TKO MOŽE IZVRŠITI ETAŽIRANJE?
Etažranje može izvršiti sudski vještak ili ovlaštena pravna osoba. Ivan Bilota dipl. inž. građ.

15. DA LI JE MOGUĆE ETAŽIRANJE IZVRŠITI PUTEM UPRAVITELJA ZGRADE
Da, moguće je izvršiti etažiranje zgrade putem upravitelja zgrade, ako je za to suglasna većina vlasnika stanova, poslovnih prostora, garaža itd. prema suvlasničkim omjerima, ili angažmanom sudskog vještaka, vještačke tvrtke ili ovlaštene pravne osobe.

16. KAKO SE MOŽE PLATITI ETAŽIRANJE?
Etažiranje je moguće platiti iz pričuve zgrade ako ima dovoljno sredstava, a ako nema, moguće je plaćati dadatnim sredstvima u npr. 4 rate.

17. DA LI JE, U PRAVILU, MOGUĆE ZA SVAKU ZGRADU IZVRŠITI ETAŽIRANJE BEZ POTEŠKOĆA?
Nije, a posebno se javljaju poteškoće za zgrade koje nisu upisane u zemljišnu knjigu. No, i to je moguće riješiti, ali uz povećane troškove i produženo vrijeme etažiranja.

18. KOLIKA JE CIJENA ETAŽIRANJA ?
Ako je zgrada upisana u zemljišnu knjigu, prosječna cijena etažiranja za 2-sobni stan iznosi cca 1.000,00 kn.