Osnovni podaci

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Splitu, Tt-09/2848-2
Račun otvoren u OTP banci, Zadar
Broj računa:
2407000-1100316997
Iznos temeljnoga kapitala društva:
2.660,00 EUR / iznos uplaćen u cijelosti
Članovi uprave:
Anita Buškulić,CEO
Prokurist: Ružica Milat
Matični broj:
060259313
OIB:
05694007615
GSM: +385 91 220 2023
GSM: +385 95 3377 335
e-mail: 
info.anitatimnekretnine@gmail.com
web: www.nekretnineanitatim.hr

NEKRETNINE ANITA TIM d.o.o. je registrirana u Središnjem registru evidencija zbirki osobnih podataka pri
Agenciji za zaštitu osobnih podataka AZOP.