Česta pitanja

Zemljišnoknjižni odjel je odjel pri općinskom sudu u kojem su spremljene zemljišne knjige sa svojim ulošcima u kojima se nalaze vlasnički listovi vlasnika nekretnina kojima se formalno-pravno dokazuju vlasništva nad nekretninama.

Zemljišnoknjižni izvadak (u praksi često nazivan gruntovnica, vlasnički list, zk izvadak ili izvadak iz knjige položenih ugovora, vlastovnica) predstavlja javnu ispravu kojom se dokazuje vlasništvo nad nekretninom.

Po načelu povjerenja u zemljišne knjige smatra se da istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje.

Vode ga zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova, ručno ili elektroničkom obradom podataka, po teritorijalnom principu - u jednoj knjizi za sva zemljišta jedne katastarske općine.

ZK izvadak sadrži podatke o nekretnini koji su podijeljeni u tri dijela:

list A koji predstavlja popisni list
U ovom listu se unose podaci o zemljišnoknjižnom tijelu, npr: kuća, dvorište, kuća i dvorište, vrt, oranica, gradilište i sl., koji se označava brojem zemljišnoknjižne čestice po numeraciji zemljišnika. Često se navodi i površina čestice, ali nije pravilo.

list B koji predstavlja vlasnički list
U ovom listu se navode podaci o vlasniku, odnosno vlasnicima.

list C koji predstavlja teretni list
U ovom listu se upisuju tereti (ako ih ima) kao na pr:

  • hipoteka prema banci
  • teret naime otkupa stana
  • pravo služnosti prema nekoj drugoj čestici
  • podatak da nije priložena građevina ili uporabna dozvola ili sl.

Pregled zemljišnjih knjiga